Opis obrazów

Opisanie wydarzeń oraz objaśnienie symboliki moich prac, stworzy czytelnikowi pełny obraz tych czasów.

WYSTAWY

Zawsze powtarzam, że wystawa – dla plastyka, jak scena – dla aktora

Home » Golgota Wschodu, Opis obrazów

Syberia.

Submitted by on Poniedziałek, 29 grudzień 2008No Comment

Syberia

W hołdzie ofiarom wojny stworzono liczne dzieła sztuki, a o życiu i męce tysiące kilometrów od frontu, czyli na Syberii, mało wiadomo. Komuniści ukrywali to przed światem, ale teraz kiedy świadków tych czasów pozostało już niewielu i mgła czasu okryła te zbrodnie, ważne jest każde słowo świadków tych czasów i ja zdecydowałem do swoich dzieł w malarstwie dodać filozoficzne spojrzenie na te groźne czasy na wschodzie, w których trwało moje dojrzewanie. Syberia tamtych czasów stała się drugim Babilonem. Przywożono tam kobiety z dziećmi, bez mężów, którzy zostali aresztowani. Dla wielu, w tym także dzieci, była to droga w jedną stronę, na cmentarz. Zsyłano różne narodowości, Polaków z Kresów i Polski, Ukraińców, rosyjskich Niemców znad Wołgi, Litwinów, Estończyków, Łotyszy, Inguszów i Czeczenów z Kaukazu, Żydów z różnych miast ZSRR, Tatarów z Krymu i innych. Miejscowe kobiety też ciężko pracowały, ale żony zesłańców, wrogów ludu, były pod osobistym nadzorem. Ich wysyłano na najbardziej ciężkie prace.
Żeby nie opisywać dramatycznego życia zesłańców na Syberii, bo na to trzeba by tysiąca stron, opowiem o jego odbiciu w zwierciadle malarstwa, w którym wydarzenia są przeobrażone w formę surrealistyczną. To dało mi możliwość na obrazach o metrowych wymiarach mówić o tych wydarzeniach. W ten oto sposób stworzyłem kilka cyklów obrazów i instalacji i teraz chciałbym dać czytającemu wskazówkę do zrozumienia ich idei, formy i treści. Zamieszczam tu kilka z tych obrazów.
Oto Syberia namalowana w 1970 r. W centrum obrazu typowa wiejska chata, jako symbol całej Syberii. Do niej zwieziono wielu ludzi o różnej narodowości. To skupisko można określić jako komunistyczny Babilon. Z tej symbolicznej chałupy tornado Stalina wymiatało jednych do gułagu, innych do wojska na wojnę i pracę, trzecich na cmentarz, przez choroby i głód. W tym surrealistycznym obrazie wyssani przez tornado ludzie lecą na śmierć, z których się tworzą szkielety. W kontraście do ruchu postaci w niebie, na ziemi matka z wyciągniętymi rękoma. Te ręce są malowane z natury, ręce mojej matki, na których znałem każdą żyłkę. One z latami stały się jak dziennik życia na Syberii, jak starożytny papirus z zapisami pracy na zsyłce. Obok wklejone kawałki prawdziwego kosza oraz z grubych łachów ubrania wykonane z worka. Tragizm podkreśla przewrócona wiatrem czasu krowa- karmicielka, która po zabraniu traktorów na wojnę wykonywała rolnicze prace. Ona niedługo ciągnęła pług odrzucając kopyta. Tamże wyjący pies, czujący że idzie zło. Ten obraz namalowany w szarym kolorycie, co oddaje klimat tego czasu. Kolaż z prawdziwych przedmiotów podkreśla dokumentalność treści. Aby skupić uwagę widza na spracowanych rękach matki, jej twarz jest niewidoczna, schowana w ziemi.

Stefan Centomirski Sybirak, Syberia, 1970

Comments are closed.