Home » Biografia

Biografia

s_mur_radziecki

Artysta malarz Stefan Centomirski Sybirak
urodził się w 1928 roku na Podolu. Wraz z rodziną został zesłany na Syberię, spędził tam 12 lat, gdzie jego ojciec zostaje aresztowany i ginie w Gułagu. Artysta po wyzwoleniu z zsyłki studiował w instytucie plastycznym w Leningradzie i w Moskwie. Ilustrując książki dla moskiewskich wydawnictw, uprawiając malarstwo dla siebie.

Treść jego obrazów tragiczna, a los ich dramatyczny.
Długie lata stały one odwrócone do ścian w jego moskiewskiej pracowni, bo sytuacja polityczna nie pozwalała na ich wystawienie. Sztuka jego nie należała do socrealizmu, ani swą treścią (o zsyłkach i Gułagach), ani użyciem własnej techniki: instalacji, wykorzystanie prawdziwych materiałów więziennych: krat, łańcuchów, druta kolczastego, itd. Artysta w swoich kolażach często wykorzystuje grube tkaniny, skóry. Płótno na jego obrazach częściej przypomina płaskorzeźbę, a czasami powstają w nim dziury, przez które uzyskiwane są efekty świetlne. Te cykle stworzyły panoramę dzieł sztuki o dyktaturze Związku Radzieckiego.

Po upadku komunizmu rozpoczęło się drugie życie artysty. Jego, wraz z całą rodziną, rehabilitowano.
O twórczości artysty, poświęconej ofiarom totalitaryzmu, nakręcono telefilmy: „Długa droga”, „Mój ciężki krzyż”. Wiele miast Europy, w tym Polski, Niemiec, Francji, przysłało zaproszenia do eksponowania jego wystaw. Ukazały się w prasie pozytywne recenzje, reprodukcje, katalogi. Jego prace na stałe pojawiły się w zbirach wielu europejskich muzeów i prywatnych kolekcji na całym świecie.

Artysta nadal aktywnie pracuje: malując obrazy, pisząc aforyzmy. Jego kredo wciąż jest to samo: sztuka zwierciadłem życia. Demokratyzacja społeczeństwa zmieniła treść jego twórczości – z pesymistycznej na optymistyczną. Natomiast sposób wykonania obrazów pozostał taki sam, oparty na wynalazku surrealizmu, symbolizmu i pop-art. W centrum uwagi większości jego obrazów, jak i w przeszłości kobieta z dzieckiem – współczesna Madonna, jako symbol swego czasu. Po szarości Gułagu, teraz znajduje się w kolorystycznym, alegorycznym świecie czasu XXI wieku.

Autoportret. Mur radziecki,  2000r.,
ol.pl kolaż, instalacja 120x90x50 cm